Amsterdams vägar

Vägbeläggning som minskar koldioxidutsläpp

I Amsterdam innehåller en stor del av vägbeläggningarna tegel.

Stadens beslutsfattare har valt tegel framför traditionella beläggningsmaterial som betong och asfalt. Detta sedan en holländsk rapport har slagit fast att en beläggning med tegel är mera miljöriktig och ger mindre koldioxidutsläpp under utvinnings- och tillverkningsprocessen än till exempel betong.

Förutom det har tegel längre livslängd än betong vilket ger en utsläppsnivå på endast 10 procent.

Amsterdam sparade 237 kiloton koldioxid bara genom att byta ut betongbeläggningen mot tegel. Det motsvarar det årliga koldioxidutsläppet från 26.000 hushåll.